IAC


רבבות פעילים - בשירות ישראל


מבוא

ביוני 2017, השיק ה-IAC ביחד עם המרכז הבינתחומי הרצליה יוזמה חסרת תקדים שמטרתה ליצור קהילה דיגיטלית עולמית, פרו-ישראלית, על גבי פלטפורמה ייעודית הקרויה ACT.IL. האפליקציה הושקה כחלק מקמפיין ציבורי נרחב בהובלת המשרד לדיפלומטיה ציבורית ועניינים אסטרטגיים, והיא פועלת לחיבור בין פעילים מהעולם לטובת מלחמה למען ישראל בזירה הווירטואלית.

הסיפור

השקנו את הקמפיין במהלך תהלוכת יום ישראל השנתית בניו יורק, אירוע גדל מימדים, הטבוע בקהילה המקומית והיהודית וזוכה לסיקור תקשורתי נרחב. במסגרתו , העברנו את המסרים העיקריים של היוזמה באמצעות סדרת אירועים המעודדים את הקהילה ליטול חלק פעיל ואפקטיבי במאמציה.

סיכום

הקמפיין זכה לסיקור נרחב בעיתונות הישראלית ועודד מאות פעילות ופעילים להשתתף במלחמה נגד ההסתה המקוונת. מאז השקתה, 10,000 משתתפים פעילים הצטרפו ל-ACT.IL והצליחו להשפיע באופן דרמטי על השיח הדיגיטאלי.

אתר זה עושה שימוש בעוגיות בהתאם למדיניות הפרטיות