OkCupid


אפליקציית ההיכרויות OkCupid


אפליקציית ההיכרויות OkCupid שואפת לייצר קשרים עמוקים ואמיתיים בין רווקים ורווקות, והיא עושה זאת על ידי שאלות שהיא מציעה למשתמשים שלה בתחומים שונים. באמצעות התשובות הללו, אלגוריתם האפליקציה מחשב את רמת ההתאמה בין שני אנשים, כך שנוצרת תובנה ייחודית לערכים ולמוסרות של רווקים, עוד לפני שהם מתחילים לדבר.

הסיפור

האסטרטגיה התקשורתית של דבי תקשורת היא להישען על סטים של נתונים ערכיים אלה כדי להדגיש את OkCupid כמומחים ומובילים בתחום הדייטים.
אספנו באופן שוטף נתונים הנוגעים לטרנדים בעולם הדייטינג, ונתונים כלליים על העדפות של רווקים ורווקות בישראל. זיהינו את הסיפורים המרתקים שבתוך הנתונים והנגשנו אותם לכלי התקשורת. בנוסף, דאגנו להבליט את התפקיד של OkCupid ביצירת התאמות וחיבורים בין אנשים באמצעות המענה על השאלות באפליקציה.
הסיקור התקשורתי הזה היה בעל ערך רב במיצוב OkCupid בחוד החנית של תעשיית ההיכרויות, ולהציגה כמובילת דעת. אסטרטגיית יחסי הציבור שלנו השיגה את המטרה עבור OkCupid, והגבירה את האמינות שלו בשוק הישראלי.

סיכום

התוצאות הראו כיסוי משמעותי של OkCupid בכל פלטפורמת המדיה המרכזיות. באמצעות חשיפת הסיפורים הללו לקהל רחב, הצלחנו למצב את OkCupid כאפליקציה מובילה בתעשייה וכפלטפורמה איכותית למציאת אהבה וזוגיות.

אתר זה עושה שימוש בעוגיות בהתאם למדיניות הפרטיות